Parallelhandel

Voor Conakry is de internationale zeehaven een belangrijke bron van inkomsten. De haven wordt gebruikt voor import, export en overslag. Geld wordt verdiend door handel en het leveren van logistieke diensten. Een vorm van export die voorkomt is parallelhandel. Hier worden goederen die oorspronkelijk geïmporteerd zijn om lokaal in Guinee te verkopen doorverkocht aan inkopers in het buitenland. Hierbij wordt er geprofiteerd van prijsdifferentiatie die door veel westerse fabrikanten toegepast worden. Een voorbeeld hiervan zijn sigaretten die vaak vele procenten goedkoper aan Guinee verkocht worden dan de gemiddelde prijs die wereldwijd gehanteerd worden. Parallelhandelaren kopen deze sigaretten op in Conakry om ze daarna elders op de wereld te verkopen. Voor de fabrikanten zijn deze pakjes vaak vrij eenvoudig te achterhalen omdat er bijvoorbeeld “VENTE EN GUINEE” op de verpakkingen gedrukt staat.

Tags bij dit artikel:


Conakry

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Conakry op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Conakry.
> Conakry tips en informatie


Alles over Conakry