Een van de mooiste stukjes van Nijmegen is te vinden op de Hundisburg, rondom de Stevenskerk. Dit hofje draagt de lugubere naam “Stevenskerkhof”. Ondanks deze naam zijn er op deze plaats al sinds de negentiende eeuw geen graven meer te vinden. Voor deze periode was dit wel een van de kerkhoven van de stad. Het bekendste pand is de Latijnse school, herkenbaar aan zijn rode luiken. Verder zien we er oude kanunnikenhuisjes, de kerkboog en verschillende historische panden. Het belangrijkste bouwwerk van dit deel van Nijmegen is natuurlijk de Sint-Stevenskerk. De oudste delen van deze kerk stammen uit de dertiende eeuw. Het is van oorsprong een katholieke kerk, maar is sinds 1591 protestants.