Informatie over alcohol

Alcohol I Kopenhagen - Denemarken

Mensen die jaren geleden Kopenhagen bezocht hebben zullen ongetwijfeld verhalen vertellen over de extreem hoge prijzen die voor alcoholische dranken gerekend werden. Omgerekend in toenmalige guldens betaalde je al gerust 10 gulden (4,54 euro) voor een biertje of zelfs 20 gulden voor een Bacardi-cola ( ruim 9 euro). Dat was op het moment dat de prijzen in Nederland nog niet op de helft van de Deense prijzen lagen. De afgelopen jaren zijn er een aantal zaken veranderd. Allereerst heeft de invoering van de euro in Nederland gezorgd voor hogere prijzen [… lees verder]