Lascaris Saluting Battery

Dagelijks kun je het artillerievuur van de Lascaris Saluting Battery aanschouwen. Aan de zuidoostelijke kant van Valletta, ongeveer 46 meter ten zuiden van de Upper Barrakka Gardens, staan acht kanonnen op rij. Deze kanonnen zijn gemaakt tussen 1790 en 1810. De militaire batterij is in het jaar 1566 in Valletta aangelegd door de ridderorde van St. John. De batterij heeft dienstgedaan tot het jaar 1954, dus tot bijna vierhonderd jaar na de aanleg. Jarenlang is deze plek verwaarloosd totdat men de plek in het jaar 2004 restaureerde met behulp van de Malta Tourism Authority en de Bank of Valletta. De batterij is teruggebracht in de staat zoals hij eind negentiende eeuw was, inclusief de kruidkamer. Tegenwoordig doet de Lascaris Saluting Battery dienst als museum, waarbij er twee maal daags ceremoniele saluutschoten afgevuurd worden. Dit geschiedt om 12 uur en om 16 uur. Tegen betaling kun je via de trappen in de Upper Barrakka Gardens naar binnen.

Tags bij dit artikel: ,


Valletta

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Valletta op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Valletta.
> Valletta tips en informatie


Alles over Valletta