Hili Archaeological Park

Al in de Bronstijd waren er vaste nederzettingen te vinden in het gebied waar nu Al Ain gebouwd is. Deze nederzetting staat tegenwoordig bekend onder de naam Hili. Een deel van de bouwwerken is bewaard gebleven. Althans, het zijn de funderingen die nog te zien zijn. Soms is er op basis van de vondsten een reconstructie gemaakt waardoor je nu kunt zien hoe het hier vroeger was. Een deel van de bouwwerken zijn te bewonderen in het gratis toegankelijke Hili Archaeological Park. Behalve de historische waarde van dit park doet het gebied ook gewoon dienst als een park. Je zult hier vooral in het weekeinde dan ook families zien die hier puur ter ontspanning komen.Al Ain

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Al Ain op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Al Ain.
> Al Ain tips en informatie


Alles over Al Ain