Kolossus van Rhodos

Rhodos is de plek waar één van de zeven antieke wereldwonderen gestaan heeft: de Kolossus van Rhodos. Het betreft een bronzen beeld van maar liefst 33 meter hoogte, dat bij de ingang van de haven gestaan zou hebben. Het beeld stelde de zonnegod Helios voor en is gebouwd ter herdenking van de grote overwinning van Rhodos in 305 voor Christus. De bouw zou plaatsgevonden hebben tussen 305 en 292 voor Christus. Lang heeft de Kolossus er niet gestaan, want rond 225 voor Christus werd het beeld door een zware aardbeving vernield. Jarenlang hebben de brokstukken in Rhodos gelegen, totdat in de zevende eeuw na Christus de Arabieren Rhodos veroverden. De restanten van de Kolossus van Rhodos zouden door hen aan een joodse handelaar verkocht zijn. Wat er vervolgens met de vele tonnen aan brokstukken gebeurd is, is niet bekend.

Hoewel er geen enkel fysiek bewijs gevonden is die een aanwijzing kunnen vormen voor het bestaan van het enorme beeld, is men er zeker van dat de Kolossus van Rhodos in Rhodos Stad gestaan heeft. Waar exact is niet zeker. Volgens de overlevering zou het beeld over de ingang van de haven gestaan hebben, waarbij de schepen onder de benen van de Kolossus door moesten varen. Anderen denken dat de kolos aan het einde van de Mandrakihaven gestaan heeft.

Tags bij dit artikel: