Agora van Athene

De Agora van Athene was het bestuurlijk centrum van de stad. In de verschillende gebouwen werd de stad bestuurd, was er rechtspraak en werden markten gehouden. De oudste delen van de Agora van Athene stammen uit de zesde eeuw voor Christus. Het gebouw dat nu nog het meest opvalt is de Stoa van Attalus uit de tweede eeuw voor Christus. Het huidige bouwwerk is een moderne reconstructie hiervan, dat gebouwd is in de jaren zestig van de vorige eeuw. In de Stoa van Attalus is nu het Agora museum gevestigd. Andere beroemde gebouwen op dit complex zijn de Tempel van Hephaistos en de kerk van de Heilige Apostelen. Het merendeel van de gebouwen die hier ooit hebben gestaan, is nu niets meer van te zien.

Kaartjes voor de Agora van Athene vind je hier.

Tags bij dit artikel: ,


Athene

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Athene op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Athene.
> Athene tips en informatie


Alles over Athene