Odeum

Het Odeum is een oud muziektheater dat stamt uit de Romeinse tijdperk. Het podium van Kos stad is gebouwd in de tweede eeuw n.Chr. Hij bevond zich in de zuidwestelijke deel van de Romeinse stad. Hier werden de publieke zittingen gehouden van de Senaat en er werden muziekwedstrijden gehouden. Het gebouw had een oppervlakte van 21,9 bij 29,9 meter en had een hoogte van 12 meter. In totaal was er plek voor 750 toeschouwers. Het podium werd al vroeg vernieuwd. De grote aardbeving die plaatsvond in 142 heeft het gebouw flink beschadigd. In opdracht van Antoninus Pius is het gebouw snel weer herstelt. In de loop der eeuwen is het gebouw toch vervallen. Pas toen de Italianen weer over Kos heersten heeft er een nieuwe restauratie plaats gevonden. Het resultaat kun je tegenwoordig bewonderen.

Het grappige is dat wie eenmaal oog in oog staat met het podium misschien in eerste instantie zal denken ‘wat is dit klein’. Als je het vergelijkt met grootse amfitheaters zoals het Colosseum dan is deze reactie begrijpelijk. Wie echter kijkt naar de verhoudingen van dit theater tot het aantal inwoners dat hier vroeger woonde die zal beseffen dat deze dimensies alleszins redelijk zijn.