Informatie over poorten

Porta Napoli I Lecce - Italië

De porta Napoli is een zestiende-eeuwse stadspoort, die onderdeel uitmaakte van de stadsmuren van Lecce. Tegelijkertijd was het een triomfboog, om te vieren dat de Turken uit de regio verdreven waren. De porta Napoli was een van de drie stadspoorten die, toen de ommuring van Lecce nog intact was, toegang verschafte tot de stad. De poort dankt zijn naam aan het feit dat, de poort aan de weg ligt die Lecce met Napels verbindt. In de negentiende eeuw, toen de stadsmuren van Lecce gereconstrueerd werden, verdween de originele functie van [… lees verder]

Porte Narbonnaise I Carcassonne - Frankrijk

De Porte Narbonnaise is de belangrijkste toegangspoort tot de historische binnenstad van Carcassonne. Deze poort was het zwaarst beveiligende deel van de historische stadsmuren van Carcassonne. Bezoekers die via de Porte Narbonnaise de stad wilden betreden, moesten eerst een versterkte brug oversteken die ze meenam door de buitenmuren naar de dwingel.  Hier kwamen zo tegenover de Porte Narbonnaise te staan. Deze bestaat uit twee grote toren, die met elkaar verbonden zijn met, wat lijkt een kleinere toren. Rechts van de stadspoort staat een andere toren, zodat onverwachte bezoekers gelijk onder [… lees verder]

Porte Guillaume I Dijon - Frankrijk

De Porte Guillaume in Dijon is een stadspoort, die gebouwd is in de achttiende eeuw. Hij is gebouwd ter vervanging van een andere stadspoort, die onderdeel uitmaakte van de stadsmuren van Dijon. Nadat de stadsmuren van Dijon in de negentiende werden afgebroken bleef de Porte Guillaume staan en kreeg hij een symbolische functie.

Heldenpoort I Veszprém - Hongarije

De heldenpoort is de enige poort die toegang geeft tot de burchtwijk van Veszprém. Als je vanuit de Óváros ter naar de burcht loopt, moet je eerst een steile straat omhooglopen om vervolgens bij de poort uit te komen. De poort is bedoeld als eerbetoon voor de soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als je de poort ziet dan denk dat hij al verschillende eeuwen de toegangspoort is tot de stad. Niets is minder waar want de poort werd pas in 1936 gebouwd. Aan de rechterzijde van de [… lees verder]

Bab Mansour Laleuj I Meknes - Marokko

De Bab Mansour Laleuj, vrij vertaald de poort van de Zegevierende afvallige, is de triomfboog van Meknes. De rijkelijk versierde poort behoort tot de mooiste van het land. De bouw van de poort startte aan het einde van de zeventiende eeuw en werd pas zestig jaar later voltooid. Op de poort zijn ingenieuze geometrische patronen te zien. Nog steeds geeft de poort toegang de Place Lalle Aouda en de Koningsstad van Meknes. Door de poort loop tegenwoordig een doorgaande weg. Voetgangers moeten door een van de torens van de poort. [… lees verder]

Bab Bou Jeloud I Fez - Marokko

De Bab Bou Jeloud is een prachtig versierde poort die toegang geeft tot de medina van Fez. De poort is oorspronkelijk gebouwd in de twaalfde eeuw, maar heeft in de loop der eeuwen wel wat veranderingen ondergaan. De eerste poort was een simpele die eeuwenlang de toegang vormde tot de belangrijkste delen van de medina.  Zijn huidige uiterlijk heeft hij gekregen na een grote renovatie in het begin van de vorige eeuw. De drie symmetrische hoefijzers, prachtige geleurde tegels en de geometrische patronen zorgen dat je naar de poort wil [… lees verder]

Kyreniapoort I Nicosia - Cyprus

De Kyreniapoort was ooit de hoofdentree van het noordelijke deel van Nicosia. Net als de stadswallen en de bastions is de poort gebouwd door de Venetianen. Deze vernoemde de poort naar de opzichter van deze werken en stond indertijd bekend als de Porta del Proveditore. Op de poort zijn nog steeds Venetiaanse inscripties te vinden. Zijn huidige uiterlijk stamt echter van veel later. Het waren de Ottomanen die het vierkante koepelgebouw op de poort lieten bouwen. Tegenwoordig is in de poort het bureau voor toerisme van Noord-Nicosia te vinden.

Porta Messina I Taormina - Italië

De meeste toeristen zullen via de Porta Messina de stad binnenkomen. Het plein voor deze poort wordt namelijk gebruikt als busstation en is tevens de plaats waar de taxi’s je af zullen zetten. Bijzonder is dat als je de poort eenmaal door bent je de drukte van de stad en het plein achter je laat. Eenmaal door de poort ben je in het autovrij deel van de stad. Hier bevinden zich de winkels restaurants bars en de gezellige terrassen. De huidige poort is gebouwd in het begin van de negentiende [… lees verder]

Porta Garibaldi I Marsala - Italië

De Porte Garibaldi is een van de oude stadspoorten van de stad Marsala. De poort werd gebouwd in 1685 ter vervanging van de oude poort. Men wilde een poort passend bij de rijkdom van Marsala in die tijd. Naast de Porta Garibaldi waren er nog drie poorten in iedere windrichting. De Porta Garibaldi is gebouwd in neo klassiek stijl. Bovenop staat een pompeuze adelaar die in die tijd het symbool was de Habsburgers. Deze familie waren in die tijd de machthebbers van Sicilië. Na de eenwording van Italië maakte de [… lees verder]

Porta Reale Noto I Noto - Italië

De Porta Reale is het symbool van de stad Noto. Deze boog is gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw nadat er geruchten waren dat de toenmalige koning van Sicilië, Ferdinand II de Bourbon een bezoek zou brengen aan de stad. De Porta Reale was indertijd nog echt de toegangspoort tot de stad. Buiten de poort was behalve bossen en enkele boomgaarden niets meer te vinden. De Porta Reale is in 2014 gerestaureerd en is vandaag de dag weer in zijn oude glorie te bewonderen.