Porta Napoli

De porta Napoli is een zestiende-eeuwse stadspoort, die onderdeel uitmaakte van de stadsmuren van Lecce. Tegelijkertijd was het een triomfboog, om te vieren dat de Turken uit de regio verdreven waren. De porta Napoli was een van de drie stadspoorten die, toen de ommuring van Lecce nog intact was, toegang verschafte tot de stad. De poort dankt zijn naam aan het feit dat, de poort aan de weg ligt die Lecce met Napels verbindt. In de negentiende eeuw, toen de stadsmuren van Lecce gereconstrueerd werden, verdween de originele functie van de poort. Vanwege zijn schoonheid werd besloten de poort te laten staan, maar de stadsmuur werd een beide zijden van de poort verwijderd.

Tags bij dit artikel: ,


Lecce

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Lecce op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Lecce.
> Lecce tips en informatie


Alles over Lecce