Grote Markt

Centraal in de Kortrijkse binnenstad ligt de Grote Markt. Dit plein is het belangrijkste plein van de stad. Het ontstond pas in 1899 toen de Oude Lakenhalle gesloopt werd. Het belfort dat onderdeel was van de Lakenhalle is blijven staan. Wie de Grote Markt bezoekt die ziet dat het plein een ongebruikelijke vorm heeft. Dit komt omdat het plein ontstaan is uit een samensmelting van verschillende kleine markten zoals de Pottenmarkt, de Zuivelmarkt en de Kledermarkt. Aan de Grote Markt staan een aantal historische panden met trapgevels en het Stadhuis. Het plein vervult een belangrijke rol binnen de evenementenkalender van Kortrijk. Verschillende feesten en evenementen worden hier gehouden. Ook wordt hier op maandag de wekelijkse markt gehouden. De panden aan het autovrije deel van de Grote Markt hebben vooral een horecafunctie. In het zomerseizoen is dit dan ook de populairste plek om op het terras te zitten.

Tags bij dit artikel:


Kortrijk

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Kortrijk op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Kortrijk.
> Kortrijk tips en informatie


Alles over Kortrijk