Hofjes

Haarlem telde vroeger meer dan veertig liefdadigheidshofjes. Deze worden vaak kortweg hofjes genoemd. Het zijn binnenplaatsen of binnentuinen waar omheen veelal kleinere woningen gebouwd zijn. In de woningen woonden (en wonen nog steeds) vooral alleenstaande vrouwen die vaak ouder waren van vijftig jaar. De hofjes waren een sociale voorziening voor mensen die het niet al te breed hadden. Vaak werden ze door een kerk opgezet, maar soms ook door rijkere families. De noodzaak van hofjes is in de vorige eeuw verdwenen door het sterk verbeterde sociale stelsel in Nederland. Van de ruim veertig hofjes zijn er in Haarlem toch nog ruim twintig intact. Nu zijn het monumenten die een baken van rust vormen in de steeds drukker wordende stad. De meeste hofjes kun je gratis bezoeken. De bezoektijden zijn vaak beperkt tot overdag en men wordt geacht de rust en privacy van de bewoonsters en bewoners te respecteren.

Tags bij dit artikel:


Haarlem

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Haarlem op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Haarlem.
> Haarlem tips en informatie


Alles over Haarlem