Leidse hofjes

Leiden kent een groot aantal nog mooie hofjes die verspreid liggen door heel het centrum. Het zijn er zo’n 35. Deze hofjes werden gesticht in de 16e en 17e eeuw. Vaak waren het de rijke weldoeners van een stad die de hofjes mogelijk maakten. De inwoners waren bijna allemaal arme vrouwen, vaak weduwen en waren verplicht zich in ruil voor de gratis huisvesting voorbeeldig en netjes te gedragen. In veel hofjes werd er ook gezorgd voor gratis brood en kleding. Een hofje was een verzameling huizen rondom een centrale binnenplaats of tuin. De ingang was via een meestal mooi versierde poort waarop ook de naam van de stichter en diens familie te vinden was. Voor de reformatie kenden de meeste hofjes ook een klein kapelletje of kerkje. Via het Leiden Visitors centrum kunt u enkele wandelingen krijgen die langs een selectie van deze hofjes voeren. Er is zowel een korte als lange wandeling. Wie de hofjes op een andere manier wil verkennen doet er goed aan in het pinksterweekend naar leiden te komen. Dan worden de Cum lauden concerten gehouden. Concerten gegeven door musici die alle Cum Lauden zijn afgestudeerd aan de conservatoria. Een aantal van deze concerten worden gegeven in de hofjes van leiden. Een zeer sfeervolle manier om kennis te maken met de hofjes.

Tags bij dit artikel:


Leiden

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Leiden op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Leiden.
> Leiden tips en informatie


Alles over Leiden