Tweetalig

Brussel behoort niet tot Wallonië of Vlaanderen, maar vormt samen met enkele buurgemeenten een eigen gewest: het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Officieel is Brussel tweetalig, zodat er zowel Nederlands als Frans (Vlaams en Waals) gesproken wordt in de hoofdstad. Mede door de enorme toestroom van Franstalige emigranten de afgelopen decennia en het feit dat van oorsprong Franstalige ouders het Nederlands niet meer doorgeven aan hun ouders is er sprake van een zogenaamde verfransing van Brussel. Officiële borden en aanduidingen zoals straatnaambordjes worden nog steeds in beide talen weergegeven.