Spa, de drank

Sinds de zestiende eeuw wordt er in Spa al mineraalwater gebotteld, in deze tijd werden er helende krachten aan het bronwater toegeschreven. Tegenwoordig is het één van de populairste bronwaters in Nederland en België. In Nederland is het zo populair dat men in een café of restaurant geen bronwater bestelt maar een Spa ongeacht welk merk er gevoerd wordt. De bronnen van Spa liggen in het beschermd natuur gebied de Hoge Venen. Dit natuurgebied wordt al sinds de 18de eeuw beschermd om het water uit de verschillende bronnen te beschermen. Het vele regenwater dat hier valt wordt gezuiverd door de zand en grind laag en beschermd door de veenmossen die er overheen liggen. Op deze manier wordt het bronwater natuurlijk gezuiverd. De afsluiting van de veenmossen zorgt ervoor dat er bijzonder weinig mineralen voorkomen in Spa. Het bronwater komt hier uit drie verschillende bronnen Reine, Barisart en Marie-Henriette. De drie soorten bronwater van Spa zijn alle drie naar hun bron vernoemd. De Spa Reine staat hier beter bekend als de Spa Blauw en de Spa Barisart als de Spa Rood. In het bronwater van Marie-Henriette komt van nature licht koolzuurvorming voor. Deze bron is genoemd naar de vrouw van Koning Leopold II die in Spa is overleden. Het water dat in de verschillende kuuroorden in Spa wordt gebruikt is hetzelfde bronwater dat wij in de flessen kennen.

Tags bij dit artikel: ,


Spa

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Spa op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Spa.
> Spa tips en informatie
Alles over Spa