D’Artagnan

Charles de Batz de Castelmore beter bekend als d’Artagnan, is wereldberoemd geworden door een boek van Alexandre Dumas. In dit boek over de drie musketiers Aramis, Athos en Porthos worden de heldendaden beschreven van deze eregarde van de Franse koning. De vierde musketier in deze verhalen is d’Artagnan. Deze vierde musketier is door de verhalen van Dumas beroemder geworden dan de originele drie musketiers. Het motto van de musketiers was “Eén voor allen, en allen voor één”. Het boek wijkt erg veel af van de werkelijkheid maar dit maakte het niet minder populair. Naast het boek de drie musketiers schreef Dumas nog twee boeken over deze beroemde zeventiende-eeuwse musketier.
D’Artagnan kwam in 1673 om het leven tijdens de belegering van Maastricht. Ter ere van d’Artagnan is er in het stadspark van Maastricht een standbeeld geplaatst.

Tags bij dit artikel: ,