Sint Servaasbrug

Dit is wellicht de oudste brug van Nederland en werd in late middeleeuwen gebouwd om de brug die door de Romeinen was aangelegd te vervangen. De brug bestaat uit een aantal bogen. Het laatste stuk van de brug ziet er anders uit als het eerste gedeelte. Dit stuk van de brug had in de geschiedenis een verdedigende functie en was altijd gemaakt van makkelijk af te breken of op te blazen materialen. Dit zodat in geval van belegering het stadsbestuur de brug gedeeltelijk kon opblazen en de vijanden de stad niet kon intrekken. Lang was de Sint Servaasbrug de enige brug over de Maas. Toen het verkeer echter toe begon te nemen in de 19e eeuw werd er een nieuwe brug enkele honderden meters verder aangelegd en werd de oude brug, zoals veel Maastrichtenaren hem nieuwe, gedoopt tot Sint Servaasbrug. De brug is in de loop der tijd regelmatig gerestaureerd en gerepareerd, maar bestaat nog wel op enkele plaatsen uit de originele stenen uit de 13e eeuw. Het is een van de meest gefotografeerde stukjes van Maastricht.

Tags bij dit artikel: , ,