Stadhuis van Maastricht

Het Stadhuis van Maastricht is ontworpen door Pieter Post en stamt uit de zeventiende eeuw. Het Stadhuis is gebouwd in de Hollands classicisme stijl en staat geheel vrij op de Markt in het oude centrum van Maastricht. Om het stadhuis hier te kunnen bouwen moesten wel enkele ander gebouwen zoals het Lakenhuis, het Belfort, de gevangenpoort en de leugenpoort gesloopt worden. Hierdoor ontstond een groot plein met in het midden het stadhuis. De eerste klokkentoren was een voorlopige toren. De definitieve toren van het stadhuis is er pas twee eeuwen later opgezet. In totaal hangen er negenenveertig bronzen klokken in de beiaard van de stadhuistoren. Ieder zaterdag worden de klokken bespeeld door de Maastrichtse stadsbeiaardier.

Tags bij dit artikel: ,