Geschiedenis van Brugge

Brugge was in de late middeleeuwen een van de belangrijkste handelssteden in Europa. Handelsreizigers vanuit alle landen in Europa kwamen hier naar toe om hun goederen door te verkopen. Doordat Brugge aan het water lag, wat inmiddels is verzand, konden boten makkelijk de stad bereiken. Toen later de stad door verzanding bijna onbereikbaar werd kon men via kanalen en het Zwin de stad toch bereiken. Tot ver in de 16e eeuw bleef Brugge het belangrijkste handelscentrum in noordwest Europa. In deze periode zijn ook de meeste huizen en kerken gebouwd. De rijke gilden van de stad tonden graag hoeveel macht en rijkdom zij hadden vergaard door middel van prachtige gildehuizen, de oude griffie en het stadhuis. Na de 16 eeuw moest Brugge zijn plek afstaan aan andere handelssteden zoals Antwerpen en Amsterdam.