Universiteitsbibliotheek

De opeenvolgende universiteiten van Leuven zorgden ervoor dat er in Leuven altijd een universiteitsbibliotheek aanwezig was met een manuscripten- en boekencollectie waar je ‘U’ tegen zegt. In de Eerste Wereldoorlog is de oorspronkelijk collectie vrijwel geheel verkoren gegaan, toen de Duitsers het toenmalige bibliotheekgebouw in brand staken. Met hulp van de Amerikanen is er tussen 1921 en 1928 een nieuwe universiteitsbibliotheek gebouwd. Deze kwam aan het Ladeuzeplein te staan. Het nieuwe gebouw werd in Vlaamse renaissancestijl gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog ging wederom een groot deel van de nieuwe boekencollectie verloren. Dit keer was een brand tijdens een artilleriegevecht de oorzaak.

Het gebouw heeft een 87 meter hoge toren die is voorzien van een 63 klokken tellende beiaard. Deze grootste beiaard van België is geschonken door een zestiental Amerikaanse ingenieursverenigingen.

Tags bij dit artikel: ,


Leuven

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Leuven op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Leuven.
> Leuven tips en informatie


Alles over Leuven