Barbaratoren

Op de hoek van de Keizerstraat en de Kuiperstraat staat de Barbaratoren. Deze toren is het enige wat overgebleven is van de Sint-Barbarakapel. Deze kapel deed in de vijftiende en zestiende eeuw dienst als gasthuis voor reizigers en zieken. Later heeft de kapel nog dienstgedaan als school voor de armen. In de zeventiende eeuw werd het schip van de kapel afgebroken om hier drie huizen te bouwen. Na een grootscheepse renovatie aan het einde van de vorige eeuw is de Barbaratoren weer geheel in zijn oude glorie te zien.

Tags bij dit artikel:


Gouda

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Gouda op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Gouda.
> Gouda tips en informatie


Alles over Gouda