Tien miljoen containers

In gewicht bestaat ongeveer een achtste deel van de goederen die door de haven van Rotterdam komen uit zeecontainers. Het jaarlijkse aantal containers dat de haven passeert ligt tussen de zes en zeven miljoen. Vaak rekent men de hoeveelheid containers om naar de standaard reken-container van 20 voet. Men heeft het dan over TEU (Twenty-feet Equivalent Unit). In TEU bedraagt de hoeveelheid containers die de Rotterdamse haven verwerkt maar liefst ongeveer 10 miljoen.

Tags bij dit artikel:


Rotterdam

Dit artikel is onderdeel van een pagina over Rotterdam op steden.net, waar je veel informatie en tips kunt vinden over Rotterdam.
> Rotterdam tips en informatie


Alles over Rotterdam