De haven van Antwerpen

De haven van Antwerpen is al zo’n negen eeuwen oud en behoort al sinds de middeleeuwen tot de belangrijkste havens ter wereld. De haven is een zeehaven omdat hij door de Schelde in verbinding staat met de Noordzee. Vroeger was de haven nog gesitueerd in de binnenstad van Antwerpen. Deze is langzaamaan naar de noordkant van de stad verhuisd, waardoor de havenfunctie uit de binnenstad verdwenen is. De overgebleven Scheldekaaien met de hangars en havenkranen zijn de stille getuigen aan de tijd dat hier nog volop havenactiviteit was.

De huidige haven van Antwerpen is goed voor bijna tweehonderd miljoen ton aan aan- en afvoer van goederen per jaar. Dat gebeurt door rond de 15.000 zeeschepen die jaarlijks in Antwerpen aanmeren. Het grootste deel van het transport via de haven van Antwerpen gebeurt door middel van zeecontainers. Wie meer wil weten over de haven van Antwerpen kan deelnemen aan een boottocht over de Schelde of het Museum aan de Stroom (MAS) bezoeken.

Tags bij dit artikel: