Het Groot Vleeshuis en het Galgenhuis

Het groot Vleeshuis is Gent is een voormalige gildehuis dat tegelijkertijd dienst deed als overdekt markt. Dit was zodat men de kwaliteit van het verhandelde vlees kon controleren. Alle ambachtslieden hadden een eigen bank en dus een eigen winkeltje in het groot Vleeshuis. Vroeger trokken de schepen onder dit gebouw door richting de Groentemarkt waar de vis werd verhandeld. De gewelven van deze doorgangen zijn nog steeds zichtbaar aan de zijkant van het gebouw. Nadat het gebouw in de negentiende eeuw zijn originele functie verloor heeft het Vleeshuis diverse functies gehad. Tegenwoordig is er een promotiecentrum voor Vlaamse producten in het Vleeshuis gevestigd
vleeshuis488
Aan het Vleeshuis werden zogenaamde pensenhuisjes gebouwd. Deze waren bedoeld voor de pens, ingewanden en andere soorten slachtafval die niet bij het vlees verhandeld mochten worden. In totaal werden er zestien gebouwd. Tegenwoordig is in één van deze pensenhuisjes het Galgenhuis gevestigd. Dit is het kleinste van Gent en zit al sinds 1776 op deze plaats.

Tags bij dit artikel: ,