Vrijdagmarkt

De Vrijdagmarkt in Gent is een oude gezellige markt in het centrum van de stad. Midden op het bijna één hectare grote plein staat een standbeeld van Jacob van Artevelde. Dit was een Gentse opstandelingenleider in de veertiende eeuw. Jacob van Artevelde riep op de Vrijdagmarkt  tot grote ergernis van de Fransen, Eduard III van Engeland tot koning van Frankrijk uit. Vroeger stond op plaats van dit standbeeld een standbeeld van Keizer Karel.
De Vrijdagmarkt van Gent is oude plein dat ontstaan is ergens in de twaalfde of dertiende eeuw maar al lang voor deze tijd gebruikt werd als marktplaats. Het plein heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Gent. Zo vonden in de veertiende eeuw hier de ongeregeldheden tussen gilden van de wevers en de volders plaats waarbij vijfhonderd mensen om het leven kwamen. De Vrijdagmarkt is tot het begin van de negentiende eeuw gebruikt voor terechtstellingen. Er heeft hier menige onthoofding door guillotine plaatsgevonden.
Onder het plein bevindt zich tegenwoordig een grote parkeergarage. Aan het plein zijn tal van gezellige horeca gelegenheden te vinden waar je in de zomermaanden heerlijk op het terras kan zitten. Nog steeds wordt hier iedere vrijdag een markt georganiseerd.