De vlietjes van Mechelen

Tot het begin van de twintigste eeuw waren er overal in Mechelen grote en kleine vlietjes te vinden. Deze zijn ontstaan na de indijking van het moerassig gebied rond de Dijle waar tegenwoordig de stadskern van Mechelen is. Doordat Mechelen steeds groter werd en door de industrialisering waren de verschillende vlieten open riolen geworden. Dit was een bron voor epidemieën en er werd besloten om een groot deel van deze vlietjes te dempen.
Tegenwoordig is de gemeente Mechelen weer bezig om de exacte locatie van de verschillende vlietjes te vinden en ze weer terug aan te leggen. Een mooi voorbeeld hiervan is het vlietje aan de Melaan. Maar in de loop der tijd zullen er nog meer oude vlietjes worden blootgelegd.

Tags bij dit artikel: ,