Stadhuis van Mechelen

Het Stadhuis van Mechelen was eerst gevestigd in het Schepenhuis en later in het Postgebouw, ook wel bekend als Huis den Beyaert. Het huidige stadhuis bestaat uit drie verschillende delen. Als eerste de lakenhal. Dit prachtige historische pand stamt uit de eerste helft van de veertiende eeuw. De Lakenhal is in de loop der eeuwen zo vaak gerenoveerd en verbouwd dat van de originele lakenhal nog maar weinig is overgebleven.
Het tweede deel van het stadhuis bestaat uit het Belfort. Het onvoltooide Belfort om precies te zijn. Al in de veertiende eeuw werd een start gemaakt met de bouw van het Belfort van Mechelen maar door geldgebrek is er nooit meer dan een aanzet tot een toren gerealiseerd. De basis van het belfort zorgt tegenwoordig wel voor het typische uiterlijk van het stadhuis van Mechelen.
Het linker deel van het stadhuis bestaat uit de Keldermansvleugel. Dit deel werd in de zestiende eeuw aan het stadhuis gebouwd. Het diende als het paleis van de Grote Raad. De opdracht voor de bouw werd gegeven door Karel de V. Deze bouw werd echter nooit voltooid. Pas in het begin van de twintigste eeuw werd de Keldermansvleugel volgens de oude bouwplannen uit de zeventiende eeuw voltooid.

Tags bij dit artikel: ,