Sint-Romboutskathedraal

Een opvallende blikvanger in het centrum van Mechelen is de Sint-Romboutskathedraal. Dat komt vooral door de 97 meter hoge toren, die grotendeels het gezicht van het Mechelse centrum bepaalt. Eigenlijk zou de toren een hoogte moeten krijgen van maar liefst 167 meter. Geldproblemen hebben ervoor gezorgd dat dit doel nooit behaald is. Eind vorige eeuw is er onderzoek gedaan of het haalbaar zou zijn om de toren alsnog van een spits te voorzien. Volgens de berekeningen zou dit mogelijk zijn. Het is echter nooit tot concrete plannen gekomen om een torenspits aan te brengen op de toren.

Het Rooms-katholieke geloofsgebouw kent haar oorsprong in de dertiende eeuw. Men is toen begonnen aan de bouw van de driebeukige dwarskerk. In 1312 werd het gebouw gewijd als collegiale kerk. In de loop der tijd hebben er meerdere aanpassingen en uitbreidingen aan het gebouw plaatsgevonden. In 1559 kreeg de kerk de status van kathedraal, toen het bisdom Mechelen opgericht werd. De zestiende eeuw is helaas ook de periode geweest waarin er veel van  het oorspronkelijke interieur verloren gegaan is. Ook de buitenkant heeft flink te lijden gehad in de loop der tijd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de toren flink beschadigd door een artilleriebombardement door de Duitsers. In 1972 heeft een grote brand voor aanzienlijke schade gezorgd. Tegenwoordig is er amper meer iets te zien van de eerder geleden schade.

Tags bij dit artikel: