Klein Begijnhof

Het Klein Begijnhof van Mechelen is het oudste begijnhof van Mechelen. Het Klein begijnhof werd in de dertiende eeuw buiten de stadspoorten van Mechelen gebouwd maar al in de vijftiende eeuw werd het begijnhof omsloten door de stad. Het Klein Begijnhof is van oorsprong een gesloten begijnhof dat toegankelijk was via drie poorten. Eén in de Heembeemd en twee in de Kanunnik De Deckerstraat. Van deze poorten is tegenwoordig jammer genoeg niets meer terug te vinden. Wel is een groot deel van de oude begijnenhuisjes bewaard gebleven. Net als het Groot Begijnhof van Mechelen is het Klein begijnhof mooi gerestaureerd.

Tags bij dit artikel: , ,