Rassenwetten van Neurenberg

Neurenberg heeft de twijfelachtige eer de aanzet geweest te zijn voor de Holocaust die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden heeft. Op 15 september 1935 werden in Duitsland de Rassenwetten van Neurenberg ingevoerd. Deze racistische wetten gingen uit van de gedachte dat Joden en Duitsers met deels Duits bloed tot een inferieur ras behoorden. De Rassenwetten van Neurenberg bestond uit een drietal racistische wetten waarbij het onder andere verboden werd dat Duitsers met Joden zouden trouwen en die de Duitse Joden hun burgerrechten ontnamen. De hoofdzakelijke doelen waren om het Duitse ras zuiver te houden en om de in Duitsland aanwezige Joden te stimuleren om Duitsland te verlaten.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de wetten ingetrokken. Het feit dat de naam Neurenberg te koppelen is aan wetten die zoveel menselijk leed veroorzaakt hebben, heeft ertoe geleid dat bijna een halve eeuw later in Neurenberg de Straße der Menschenrechte aangelegd is.

Tags bij dit artikel: