Nürnberger Burg

De Nürnberger Burg is een burcht in de stad Neurenberg. De burcht staat op een heuvel, waardoor het door de eeuwen heen altijd een belangrijk oriëntatiepunt geweest is. Archeologische vondsten hebben aangetoond dat er op de plek waar de Nürnberger Burg staat al rond het jaar 1000 na Christus sprake geweest moet zijn van een nederzetting.  De eerste keer dat er melding gemaakt wordt van een kasteel in Neurenberg is in documenten uit het jaar 1105. In 1140 startte Koning Conrad III met de bouw van een tweede kasteel binnen de burcht.

In de negentiende eeuw begon men maatregelen te nemen om voor het behoud van de burcht te zorgen. De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een groot aantal vernielingen aan de Nürnberger Burg. Inmiddels is de burcht grotendeels hersteld en herbouwd. Een deel van de burcht doet dienst als museum. Dit kan tegen betaling bezocht worden. De tuinen zijn vrij te bezoeken.

Tags bij dit artikel: