Deutz Abdij

De Deutz Abdij was een Benedictijnenklooster in Deutz. Deutz is inmiddels opgeslokt door het grote Keulen. Het voormalige klooster is één van de weinige gebouwen uit Deutz die nu nog in het straatbeeld van het hedendaagse Keulen te zien is. Net als zoveel andere gebouwen in dit deel van Keulen is ook de abdij zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De abdij die oorspronkelijk uit het jaar 1003 gebouwd werd als onderdeel van een fort werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw herbouwd. Als je vanaf de westelijke Rijnoever ter hoogte van de oude stad richting de oostelijke oever kijkt dan valt het witte bouwwerk direct op tussen de moderne gebouwen in de omgeving. Het meest in het oog springt de kerk Alt St. Heribert die onderdeel is van de abdij.

Tags bij dit artikel: ,