Pegel

Langs de Rijn zie je nog een aantal typische waterstandmeters staan. In Duitsland noemt men dit een Pegel. In Keulen staat de Pegel ter hoogte van de Buttermarkt. Bij een waterstand van 4,5 meter worden de eerste maatregelen tegen hoogwater genomen. Bij een hoogte van 6,2 meter wordt Hoogwaterstand 1 bereikt. Schepen mogen vanaf dat moment niet harder dan 20 kilometer per uur varen op dit stuk van de Rijn. Zodra het waterpeil 8,3 meter bereikt wordt de scheepvaart helemaal stilgelegd. De afgelopen twee eeuwen is er enkele tientallen keren een hoogste waterstand bereikt die tussen de 9 en bijna 11 meter ligt. Dit gebeurt bijna altijd in de winter (tussen november en februari). Slechts bij uitzondering komen er later in het jaar hoge waterstanden voor.

Tags bij dit artikel: