Weinig groen

Benidorm zou prima betonstad kunnen heten. Groene zones zijn vrij schaars. De hoteltuinen waar wel groen in verwerkt zijn, zijn vanaf straat meestal aan het oog onttrokken. Het ontbreken van voldoende openbaar groen zorgt ervoor dat de vele hoogbouw in Benidorm nog nadrukkelijker zijn stempel drukt op het straatbeeld. Gelukkig heeft men de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in het aanbrengen van extra groen in de aanvoerwegen richting het centrum. Een fraaie uitzondering vormt het park L’Aïguera. Dit langgerekte park is onder een neoclassicistische architectuur ontworpen. Een populaire park is ook Parc d’Elx. Deze groenstrook ligt tussen de wandelpromenade langs het Ponientestrand en de Calle Alcalde Don José Such Ortega.

Tags bij dit artikel: