Iglesia de Santa Catalina

De Kerk van Santa Catalina is een van oorsprong dertiende eeuwse kerk in het centrum van Valencia. De kerk is gebouwd op een plek waar vroeger een moskee stond. Het uiterlijk is al meerdere keren aangepast. Soms gebeurde dat vanuit een veranderde mode op het gebied van architectuur, soms is er sprake geweest van noodzaak. Een voorbeeld hiervan is de grote brand die in 1548 de kerk voor een redelijk groot deel verwoestte. De laatste grote verwoesting heeft in 1936 plaatsgevonden. Iglesia de Santa Catalina werd toen aangevallen en verbrand door Republikeinse milities. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de kerk gerestaureerd waarbij aan de binnenkant veel gotische elementen teruggebracht werden.

De barokke klokkentoren is pas later aan de kerk toegevoegd. Deze toren werd gebouwd tussen 1688 en 1705. De klokkentoren heeft een hoogte van 56,12 meter.

Tags bij dit artikel: