Basilica San Domenico

De Sint-Dominicusbasiliek van Siena is gebouwd tussen de dertiende en vijftiende eeuw. De basiliek is gebouwd door de Rooms-katholieke bedelorde de Domicanen. Deze startten in 1226 met de bouw van deze immense kerk bovenop de Camporegio-heuvel. In de veertiende eeuw werd de kerk uitgebreid met een grote klokkentoren.
De vorm van de kerk is geïnspireerd op de vorm van een Egyptisch kruis. Door de eeuwen heeft de kerk wel aan een aantal rampen blootgestaan. Ze is de kerk tijdens een grote brand in 1532 bijna helemaal verwoest en werd dit herhaald tijdens een aardbeving in 1798. Beide keren werd de huidige basiliek weer in ere hersteld.
De basiliek kan gratis bezocht worden maar het maken van foto’s is er jammer genoeg niet toegestaan. In de Sint-Dominicusbasiliek zijn enkele kunstwerken te vinden van vooraanstaande Italiaanse kunstenaars zoals Sodoma, Ventura Salimbeni en Sano di Pietro te vinden.

Tags bij dit artikel: