Forum Traiani

Het Forum Traiani is het laatst gebouwde forum van de vijf keizerlijke fora in Rome. Het is gebouwd in opdracht van keizer Trajanus en is gebouwd bij de Capitolijn. De bouw van het forum heeft tientallen jaren in beslag genomen. Pas in het jaar 143 was het Forum Traiani helemaal gereed. Het forum bestond uit vijf delen. Het meest imposante was het centraal gelegen grote plein waarop het Ruiterstandbeeld van Trajanus stond. Aan het plein stond de Basilica Ulpia. Deze basilica was in haar tijd de grootste basilica van Rome. Hier werd recht gesproken, werd handel gedreven en vond het vrijlatingsritueel van slaven plaats. Van het ooit zo imposante gebouw (175 bij 59 meter) zijn nu alleen de zuilen overgebleven. Aan de achterkant van de basilica stond een Griekse en Latijnse bibliotheek. Een onderdeel van Forum Traiani dat nog vrijwel geheel intact is, is de Zuil van Trajanus. Deze van vele opschriften voorziene triomfzuil bevat nog veel details die prima zichtbaar zijn. Een vijfde bouwwerk is de Tempel van Trajanus. Over het uiterlijk van deze tempel bestaan nog vraagstukken. Men vermoed dat de tempel afgebeeld staat op enkele oude munten die men gevonden heeft, maar daar bestaat geen zekerheid over. Van de tempel rest niets meer dan enkele delen van zuilen en kapitelen die opgegraven zijn.

Tags bij dit artikel: